skslovenskyenenglish

Profil kancelárie


Advokátska kancelária JUDr. Tomáša Tomaníčka poskytuje právny servis klientom v Slovenskej republike. Poslaním našej advokátskej kancelárie je efektívne riešiť problémy klientov a asistovať pri presadzovaní ich obchodných zámerov. Rýchlo rozvíjajúce sa slovenské právne prostredie si vyžaduje flexibilný prístup v záujme poskytovania kvalitných služieb a komplexného právneho poradenstva. Preto naša advokátska kancelária spolupracuje s ďalšími advokátskymi kanceláriami a odborníkmi z mnohých oblastí s cieľom poskytnúť právne služby vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva. Advokátska kancelária JUDr. Tomáša Tomaníčka je pripravená poskytovať svojim klientom služby nielen v slovenskom jazyku ale aj v ďalších cudzích jazykoch.

živnostenský register | obchodný register | daňová správa | verejná správa | stály rozhodcovský súd | stratené a odcudzené doklady | slovenská advokátska komora